defocom 
we help you
Provide customised design package for each business. Our main services

Design outsourcing service

This is a great option for companies who don’t have design equipment or design management experience. Defocom contractors are available for short or long term

Basic package

Save price
400 $ Monthly
  • Không mất thời gian quản lý
  • Đưa yêu cầu và nhận kết quả
  • Thay đổi khi cần

Avanced package

Optimal
800 $ Monthly
  • Photography
  • Hỗ trợ marketing
  • Dịch vụ cộng thêm
Popular
Defocom 
working process
support

1. Receive

01. Tiếp nhận

Chúng tôi tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng qua những câu hỏi để thông qua đó chúng tôi nắm được thông tin và mong muốn của khách hàng.

2. Think

02. Suy nghĩ

Từ thông tin tiếp nhận từ khách hàng chúng tôi sẽ suy nghĩ và phát triển ý tưởng, tìm ra những giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng.

3. Design

03. Thiết Kế

Sau khi chọn lọc và cùng khách hàng chọn ra những ý tưởng tốt nhất chúng tôi tiến hành xây dựng và thiết kế.

4. Edit

04. Chỉnh sửa

Sau khi hoàn tất thiết kế chúng tôi sẽ đưa ra những options cho khách hàng lựa chọn và phối hợp cùng khách hàng chỉnh sửa và phát triển sản phẩm tốt nhất.

5. Finish

05. Hoàn thiện

Sau khi khách hàng chọn ra được sản phẩm tốt nhất chúng tôi sẽ hoàn thiện và bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

6. Support

03. Thiết Kế

Sau khi bàn giao chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong khả năng điều khoản khi có yêu cầu.

Our clients

Contact

Việt Nam

Canada

Scroll to Top